AİLE DANIŞMANLIĞI

 • Aile Danışmanlığı Nedir? Aile Danışmanı ve yeterlikleri Nelerdir? Aile Danışmanlığı hangi durumlarda(Aldatma, Çatışma, Kaygı, Doyurulmayan İhtiyaçlar) Yapılır?
 • Aile İnanç Sistemleri ve Aile Mitleri
 • Fonksiyonel Aile-Sağlıklı Aile ve Mutlu Evlilik
 • Ailenin Görevleri
 • Sevgi Üçgeni Teorisi ve Aile Danışmanlığında Kullanılması
 • Aile İçi Etkin İletişim ve Aile İçi Etkileşimi Engelleyen Faktörler
 • Bireyin Gelişim Dönemleri ve Aileye Etkilere
 • Temel psikolojik danışma kuramları
 • Davranışcı Yaklaşımlar
 • Bilişsel –Davranışçı yaklaşımlar
 • Aile Danışmanlığında Transaksiyonel Analiz
 • Aile Danışmanlığında Şema Terapi ve Eklektik Yaklaşımlar
 • Temel psikolojik danışmanlık becerileri  ve Aile Danışmanlığında kullanımı
 • Aile danışmanlığı kuramları ve uygulamaları
 • A.Adler’in Aile Danışmanlığı Yaklaşımı ve Teknikler
 • Bowen’ının Aile Danışmanlığı Yaklaşımı ve Teknikler
 • Satir’In Aile Danışmanlığı Yaklaşımı ve Teknikler
 • Milan Grubunun Aile Danışmanlığı Yaklaşımı ve Teknikler
 • Deneyimsel Aile Danışmanlığı Yaklaşımı ve Teknikler
 • Kısa Çözüm Odaklı Aile Danışmanlığı Yaklaşımı ve Teknikler
 • Öyküsel Aile Danışmanlığı Yaklaşımı ve Teknikler
 • Boşanma, Boşanma sürecinde çocuklara yaklaşım, ideal boşanma süreci
 • Parçalanmış Ailelerde Çocuklarla Psikolojik Danışma
 • Bağlanma Kuramı ve Aile içi ilişkilerin bağlanma kuramı ile ilişkisi
 • Kişilik Kuramları  ve çatışma çözümleme
 • Temel psikopatoloji durumları, Aile bireylerindeki psikopatoloji durumlar ve bunların aile dinamiğine ve sürecine etkileri
 • Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri
 • Aile mahkemeleri ve işleyişleri
 • Aile danışmanlığında stratejiler, teknikler ve terapötik beceriler (Genogram, Aile Dizimi, Heykelleştirme, döngüsel soru sorma teknikleri ve uygulamaları)
 • Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
 • Çocuklarda Davranış yönetimi
 • Aile içi Şiddet / Çocuk istismarı ve ihmali
 • Aile içi iletişim uygulamaları